شرکت فن آوران زیگورات شرق

ارایه دهنده خدمات مهندسی پیشرفته

 باتری (Battery) برای Handheled XRF Analyzer  موجود است. مدل باتری ND2017 است.
تنظیمات آمار پنل مدیریت